... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Atrakcyjna oferta szkoleniowa dla operatorów Dronów

Z dniem 1 kwietnia br . Ośrodek Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury” i Air Service / ASP (działająca w Warszawie) rozpoczęły intensywną współprace na rzecz rozwoju oferty szkolenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych i nie tylko...

Między innymi, przedmiotem zawartej umowy obu partnerów będzie ścisła współpraca i wzajemna pomoc szczególnie w zakresie:

1. dalszego wyspecjalizowania OSL „Invest Mazury” w ramach jednej z form i zakresu realizowanego szkolenia, w dynamicznie funkcjonujący (o krajowej reputacji z wysoko wyspecjalizowaną kadrą) Ośrodek UAVO;
2. prowadzenia naboru kandydatów do szkolenia zainteresowanych uzyskaniem uprawnień świadectwa operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO),
3. szkoleń teoretycznych i praktycznych ( na lotnisku Kętrzyn Wilamowo i w Warszawie) przygotowujących do uzyskania świadectwa operatora (UAVO);
4. organizacji szkolenia INS UAVO oraz specjalistyczne (fotografowania , filmowania, Fotogrametrii z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, itp. oraz kompletacji osprzętu do samo dzielnej budowy DRONÓW;
5. propagowania i reklamy związanej z bezzałogowymi statkami powietrznymi;
6. organizacji i przeprowadzania (w tym opracowywania programów i regulaminów) imprez, pokazów i zawodów dotyczących UAV;
7. projektowania, budowy i sprzedaży bezzałogowych statków powietrznych;

Zintegrowana oferta szkoleń (już dotychczas realizowanych z bardzo dobrym efektem) na świadectwo operatora, która będzie kontynuowana na lotnisku Ketrzyn Wilamowo i zostanie rozwinięta w Warszawie według odrębnie ustalonego harmonogramu. Informacje o terminach i warunkach odbycia szkolenia będą formie ogłoszeń komunikatami na stronach: www.investmazury.pl, www.lotniskoketrzyn.pl, we właściwych zakładkach dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego.

Zapraszamy więc wszystkich chętnych odbyciem szkolenia umożliwiającego przygotowanie się do egzaminu przed egzaminatorem ULC. Mamy bardzo atrakcyjne warunki (jedynie 1000,00 zł) i warto się o tym przekonać zgłaszając się na adres mailowy: j.kwiecinski@lotniskoketrzyn.pl lub m.roguski@lotniskoketrzyn.pl

Stanisław Tołwiński

02-04-2015r.