... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Ceny – koszty uczestniczenia w atrakcjach usług lotniczych samolotem 3 Xtrim 450 ULTRA SP-SKTS nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich

Zasady rozliczeń finansowych za użycie – wykorzystanie możliwości samolotu 3Xtrim SP-SKTS w lotach rekreacyjno-widokowych i turystycznych nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich

Biorąc pod uwagę możliwość wielorakiego wykorzystania samolotu 3Xtrim SP-SKTS, ubezpieczonego i zatankowanego paliwem do lotów nie związanych programem realizowanych zdań szkoleniowych OSL Invest Mazury, zgodnie z Decyzją nr 1/2017 Prezesa Zarządu Invest Mazury Sp. z o.o. z dnia 28 kwietnia 2017 r. obowiązują następujące opłaty :

1..Rent a Plane - wynajem samolotów (z paliwem BP 95 zapewnionym przez OSL) - dla pilotów posiadających odpowiednie kwalifikacje i po sprawdzeniu techniki pilotażu (KTP) przez OSL "Invest Mazury" lub przeszkolenie na typ i dopuszczenie do samodzielnego pilotowania samolotu 3Xtrim SP-SKTS:
a/. zamówiona każda godzina eksploatacji użyczonego pilotowi (spełniającego w/w warunki) samolotu do lotu – 400,00 zł brutto;
b/. zamówione 30 minut eksploatacji użyczonego samolotu użyczonego pilotowi do lotu - 220,00 zł brutto;
c/. każda minuta użyczonego pilotowi samolotu do lotu w rozliczeniu powyżej zamówionego i opłaconego czasu jego wykorzystania - 7 zł / min. brutto

2. Rent a Plane - wynajem samolotów (z paliwem BP 95 zapewnionym przez OSL) - dla pilotów posiadających odpowiednie kwalifikacje - będących członkami Aeroklubu Krainy Jezior (mających opłacone składki) oraz dla pilotów, którzy uzyskali uprawnienia – „Świadectwo kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich” w OSL Invest Mazury (od 11-stej godziny użyczenia samolotu):
a/. zamówiona każda godzina eksploatacji użyczonego pilotowi (spełniającego w/w warunki) samolotu do lotu – 360,00 zł brutto;
b/.zamówione 30 minut eksploatacji użyczonego samolotu pilotowi do lotu - 190,00 zł brutto;
c/. każda minuta użyczonego pilotowi samolotu do lotu w rozliczeniu powyżej zamówionego i opłaconego czasu jego wykorzystania - 6 zł / min. brutto

3. Użycie samolotu w lotach fot-air; ekologicznych, widokowych, zapoznawczych, specjalnych i promocyjno - propagandowych z zapewnionym przez OSL pilotem lub pilotem- instruktorem:

1/. Przy zamówieniu ustalonego z góry czasu:
a/. 10 minut lotu – 140,00 zł brutto
b/. 15 minut lotu – 200,00 zł brutto
c/. 20 minut lotu – 260,00 zł brutto
d/. 25 minut lotu – 320,00 zł brutto
e/. 30 minut lotu – 370,00 zł brutto
f/. 35 minut lotu – 420,00 zł brutto
g/. 40 minut lotu – 470,00 zł brutto
h/. 45 minut lotu – 520,00 zł brutto
i/. 50 minut lotu – 560,00 zł brutto
j/. 55 minut lotu – 580,00 zł brutto
k/. 60 minut lotu – 600,00 zł brutto
Przy minimum 30 minutowym locie widokowym samolotem 3Xtrim – istnieje możliwość sprawdzenia swojej predyspozycji w jego pilotowaniu.

2/ za przekroczenie planowanego i opłaconego lotu, za każda minutę powyżej:
a/. 10 i 15 minut lotu – 14 zł/min. brutto
b/. 20, 25, 30,35,i 40 minut lotu – 12 zł/min. brutto
c/. 45, 50, 55 i 60 minut lotu - 10 zł/min. brutto

4. Użycie samolotu do celów szkoleniowych (pod kierunkiem instruktora OSL) będzie następowało na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez OSL Invest Mazury i kursanta na szkolenie praktyczne do świadectwa UACP tak jak i indywidualne przeszkolenie pilotów na określony typ samolotu.

5. Użycie samolotu przez akceptowanych w OSL pilotów, zgodnie regulacjami określonymi w pkt.1 i 2 jest/będzie możliwe na podstawie okresowej umowy użyczenia samolotu (na sezon) lub doraźnej, określającej warunki eksploatacyjne, przejęcia – zdania samolotu oraz opłaty finansowe – rozliczenia za użyczenie samolotu.

6. Holowanie za samolotem powierzonych przez zleceniodawców banerów reklamowych 700,00 zł. netto + VAT = 861,00 zł brutto/godzina.