... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Green Park Kluczbork

Green Park Kluczbork

CONSOR & BROKERS Sp. z o.o. korzystając z doradztwa inwestycyjnego i portalu firmy INVEST MAZURY Sp. z o.o. (powiązanej kapitałowo) oferuje do sprzedaży lub współpracy inwestycyjnej, atrakcyjną nieruchomość gruntową o powierzchni 5 500 m2, zabudowaną dziewięciopiętrowym budynkiem byłego hotelu „Stobrawa”, o kubaturze 16.133 m3. Oferowana nieruchomość położona jest w centrum Kluczborka i jest zaewidencjonowana w księdze wieczystej nr OP1U/00041522/4.

Dla powyższej nieruchomości opracowany jest Projekt Koncepcyjny rozbudowy i adaptacji budynku hotelowego „Stobrawa”, wykonany przez renomowaną Pracownię Architektoniczną Wojciecha Kornatowskiego, z założeniem powstania wielofunkcyjnego obiektu „GREEN PARK KLUCZBORK” - mieszkalny wraz z usługami w parterze oraz atrakcyjna wizualizacja nowej propozycji architektonicznej głównego obiektu.

I. Atuty lokalizacji

Planowana realizacja projektu kompleksu mieszkalno-usługowego „GREEN PARK KLUCZBORK” położonego w centrum Kluczborka, w północno-wschodniej części województwa opolskiego, jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem zarówno dla krajowych jak i zagranicznych inwestorów, mogących liczyć na duże zainteresowanie zakupem lokali jak i usług ze strony odbiorców polskich, niemieckich jak i czeskich. Miasto Kluczbork oddalone jest od granicy z Czechami ok. 100 km, od granicy z Niemcami ok. 240 km. Kluczbork jest ważnym węzłem kolejowym łączącym Katowice – Wrocław, Katowice – Poznań oraz Częstochowę – Opole.

Miasto zamieszkuje ok. 25 tys. mieszkańców, położone jest nad rzeką Stobrawą a jego atrakcją przyrodniczo – krajobrazową jest niedawno oddany do użytku duży zbiornik retencyjny o pow. 60 ha z malowniczo położoną plażą miejską, pretendujący nieruchomość także do funkcji rekreacyjnej.

Kluczbork został założony w 1253 roku, ma bogatą historię, posiada więc w wiele zabytków, intensywnie rewitalizowanych przez władze miasta. Zarząd miasta otwarty jest na inwestorów, prowadząc proinwestycyjną politykę podatkową, dwukrotnie zostało uhonorowane certyfikatem „Gmina atrakcyjna dla inwestora”. Także województwo opolskie znalazło się na II miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej, w rankingu Financial Times „Europejskie Regiony Przyszłości 2012/2013” pod względem prowadzonej strategii pozyskiwania inwestorów. W marcu 2013 roku Wicepremier Rządu RP potwierdził powstanie opolsko-wałbrzyskiej strefy ekonomicznej, przewidującej udogodnienia i zachęty finansowe dla inwestorów. Kluczbork ujęty został w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, jako ponadlokalny ośrodek rozwoju gospodarczego i ośrodek równoważenia rozwoju w północnej części województwa (www.opolskie.owi12.opolskie.pl). Położenie mieszkalno-usługowego kompleksu „GREEN PARK KLUCZBORK” w przyjaznym środowisku naturalnym, sprzyjającym rozwojowi turystyki i rekreacji i w klimacie zabytków historycznych miasta, stwarza możliwości powstania w oparciu o istniejący obiekt oraz nową zabudowę na należącym terenie do byłego budynku hotelu, unikalnego centrum mieszkalno - hotelowo - wypoczynkowo-rehabilitacyjnego, z możliwą wszechstronnością fakultatywnej oferty kompleksu w zakresie uprawiania sportów, rekreacji i rozrywki. Wysoki stan bezpieczeństwa w mieście i wielokulturowość mieszkańców, charakteryzująca się poszanowaniem dla tradycji i kultury jest dodatkowym atutem społecznym.

II. Podstawowe informacje techniczno-eksploatacyjne

Działka budowlana nr.ew. 25/1, o powierzchni 5.500 m2, trójkątna, narożna, usytuowana miedzy ulicami Mickiewicza – Byczyńską - Wolczyńską, graniczy z parkiem i Starym Miastem. Teren płaski. Obiekt posiada pełne uzbrojenie wodociągowo-kanalizacyjne, energii elektrycznej, gazowej i ciepłowniczej.

Stan aktualny:

 • a. powierzchnia zabudowy – 1.030 m2;
 • b. powierzchnia użytkowa b. hotelu – 4.022 m2;
 • c. kubatura (9 kondygnacji) – 16.133 m3;

Proponowana realizacja projektu jest w pełni zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluczbork. Uchwalony plan miejscowy zagospodarowania nie określa maksymalnej wysokości zabudowy na przedmiotowej działce. Oznacza to, że ilość wygenerowanej powierzchni można dostosować do aktualnego zapotrzebowania inwestora.

Podstawowe odległości nieruchomości od:

 • centrum miasta 300 m;
 • stacji PKP 200 m;
 • dworca PKS 200 m;
 • Urzędu Miasta 200 m.

Wielkość działki pozwala na swobodne zagospodarowanie otoczenia zapewniając możliwość realizacji przewidzianych funkcji kompleksu mieszkalno-usługowego pod nazwą „GREEN PARK KLUCZBORK”.

III. Możliwości wykorzystania obiektu

1. Założenia koncepcyjne:
W celu ukazania realnej możliwości adaptacji byłego hotelowego budynku „Stobrawa” dla nowych funkcji „GREEN PARK KLUCZBORK” takich jak:

 • a.mieszkaniową na kondygnacjach od II do IX;
 • b. usługowo – handlową lub/i rekreacyjno – rehabilitacyjną o szerokim programie prozdrowotnym, ulokowanym w rejonie przyziemia i I kondygnacji, opracowano wstępne koncepcyjne założenia wizualizacyjne (w załączeniu).

Zaproponowano także wizualizację zapewniającą reprezentacyjny charakter obiektu oraz pro-ekologiczne podejście do jego aranżacji i możliwości wykorzystywania.

Sumaryczna powierzchnia użytkowa proponowanych mieszkań wynosząca 2 130,28 m² podzielona może być w zależności od wymagań rynkowych tak aby na piętrze znajdowało się maksymalnie do 6 lokali mieszkaniowych o powierzchniach od 25,71 m² do 71,45 m². Nadbudowa ostatniej kondygnacji przewiduje wykonanie dwóch apartamentów o powierzchni 111,89 m² oraz 114,33 m².

Usługi i handel o łącznej powierzchni 1.248,64 m² mogą mieć formę wielko przestrzennych otwartych wnętrz jak i być podzielone na niewielkie samodzielne jednostki.

Nową wizję architektoniczną przedstawia specjalne opracowanie na „CD” (które udostępniamy na życzenie zainteresowanych) a w załączeniu zdjęcie obiektu w stanie dotychczasowym i wizualizacja nowej koncepcji „GREEN PARK KLUCZBORK

Możliwości inwestycyjne kompleksu kryją w sobie atut w postaci uchwalonego planu miejscowego zagospodarowania nie określającego maksymalnej wysokości zabudowy.

W zależności od przyjętych założeń programowo-konstrukcyjnych inwestora, na oferowanej nieruchomości gruntowej można zlokalizować kolejne obiekty mieszkalne. Nowa powierzchnia użytkowa mieszkań możliwa do uzyskania w budynkach:

 • a. czterokondygnacyjnych: 2.800 m²;
 • b. dziewięciokondygnacyjnych: 6.100 m²,
 • c. osiemnastokondygnacyjnych: 10.200 m².

2. Założenia ekologiczne.
Systemy pasywne zastosowane w obiekcie zapobiegają jego nadmiernemu przegrzewaniu latem, oraz ograniczają straty energii cieplnej zimą. Osiągnięto powyższe dzięki systemom żaluzyjnym oraz systemom termoizolacyjnym. Zaproponowane systemy aktywne, tj. system paneli fotowoltaicznych, system ogniw solarnych, system odzyskiwania wody i jej magazynowania służą nie tylko ekologii ale też oszczędnościom w eksploatacji obiektu.

3. Mikroklimat
Kamień naturalny zastosowany na fasadach w części mieszkaniowej dzięki swojej wysokiej inercji termicznej zapobiega gwałtownemu nagrzaniu się budynku w czasie dnia, jak i jego szybkiego wystudzenia nocą. Odpowiednia akustyka zapewniona będzie dzięki zastosowaniu materiałów pochłaniających wibracje w wielowarstwowych fasadach oraz stropach między piętrami. Żaluzje oraz fragmenty fasad południowej i północnej łamiące kąt 90 stopni dodatkowo wspomogą rozpraszanie fal dźwiękowych z zewnątrz oraz ograniczą zjawisko interferencji fal akustycznych.

4. Możliwości zdrowego stylu życia dla mieszkańców – lokatorów i gości – kuracjuszy:
Kontakt z parkiem jest jednym z kluczowych elementów założenia inwestycyjnego. Układ żaluzji na fasadach głównego budynku zaprojektowany jest tak by nie zakłócać widoku na park, jednocześnie izolując wizualnie od strony ulicy, co zapewnić ma mieszkańcom poczucie intymności i kontaktu z naturą. Do dyspozycji lokatorów jest niezależne wejście do kompleksu od strony parku. Na terenie zespołu przewidziany też będzie plac zabaw dla dzieci.

Usługi dla mieszkańców oraz lokalnych społeczności mieścić się będą w niższej części kompleksu i dostępne będą bezpośrednio z części mieszkalnych zespołu. W ich skład oprócz punktów handlowo gastronomicznych wchodzić mogą usługi z zakresu fitness, SPA, rehabilitacji i usług oraz zabiegów zdrowotnych.

5. Zapewnienie wysokiego standardu.
Ustawne, dobrze doświetlone pomieszczenia odpowiadają potrzebom wymagających mieszkańców. Każde mieszkanie zapewniony ma balkon lub portfenetr. Wszystkie lokale mają być dostępne są dla osób niepełnosprawnych, oraz z ograniczoną możliwością poruszania się. System oznaczeń fakturowych oraz informacji głosowych w dźwigach osobowych ułatwia również korzystanie z lokali osobom niewidomym i niedowidzącym. Szlachetne materiały jakimi są: kamień naturalny, przeszklenia strukturalne, okładzina aluminiowa, wykończenia ze stali nierdzewnej, stolarka okienna z naturalnego drewna z klipsami aluminiowymi nadają zespołowy reprezentacyjny i prestiżowy charakter.

6. Założenia sfery bezpieczeństwa mieszkańcom - lokatorom.
Ogrodzony teren poprzez ażurowe wygrodzenie w systemie Betafecne (które docelowo porośnięte ma być bluszczem) zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo przy jednoczesnym kontakcie z otaczającą ich naturą. Dozór wizualny terenu zapewniany poprzez system kamer CCTV oraz kontrola dostępu realizowana poprzez wideofony oraz kody dostępu powstrzymać ma osoby niepożądane przed wtargnięciem do przestrzeni mieszkańców.

IV. Uwagi końcowe

Oferujemy obiekt, który przy pewnym przemyśleniu i dopracowaniu programu docelowego oraz stworzeniu koncepcji finansowej jego realizacji, może spełnić wiele funkcji, ważnych -potrzebnych w regionie Śląska opolskiego oraz dających wymierne korzyści inwestorowi.

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,55 ha jest ważnym atutem dla potencjalnej działalności deweloperskiej.

Gdyby przedstawiona oferta spotkała się z zainteresowaniem jesteśmy gotowi podjąć dalsze rozmowy ew. współpracę w dopracowaniu całego projektu. Dokumentacja byłego hotelu oraz koncepcja architektoniczna jego przebudowy do wglądu w biurze Consor & Brokers Sp. z o.o., Plac J.H. Dąbrowskiego 1 pok. 307 po uzgodnieniu terminu wizyty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  korespondencji mailowej na adres: port@lotniskoketrzyn.pl lub wajsznory@lotniskoketrzyn.pl lub na fax o nr 22 619 27 76.

Prezentacja Green Park Kluczbork

Galeria zdjęć

Green Park Kluczbork - projekt 1 A
Green Park Kluczbork - projekt 1 B
Green Park Kluczbork - projekt 2 A
Green Park Kluczbork - projekt 2 B
Stan istniejący
Stan istniejący