... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Informacje dla kandydatów - na mechaników samolotów ULM i wiatrakowców

Decyzja Nr 1/2021
Dyrektora Ośrodka Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury”
z dnia 16 października 2021 r.

Niniejszym ustalam dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury” PROCEDURY SZKOLENIA DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI „MM”, mechanika poświadczania obsługi technicznej statków powietrznych w zakresie:

A - z uprawnieniem podstawowym TM(AG) dotyczącego wiatrakowca do 560 kg jako całości. 
B - z uprawnieniem podstawowym TM(A) dotyczącego samolotu do 495 kg jako całości.

1. Program szkolenia kursu: (na który kandydat podpisuje umowę z OSL):

a). szkolenie teoretyczne - 32 godziny: przedmioty:

1). prawo – w zakresie techniki lotniczej - 3 godz.
2). człowiek, możliwości i ograniczenia - 3 godz.
3). nauki techniczne i ogólna wiedza o statku powietrznym - 6 godz.
4). technika lotnicza dot. statku powietrznego -10 godz.
5). obsługa techniczna st. powietrznego - 8 godz.
6). bezpieczeństwo obsługi statku powietrznego - 2 godz.

b). szkolenie praktyczne: 16 godz. z następujących elementów:

1). wykorzystanie instrukcji obsługowych;
2). identyfikację i umiejscowienie podzespołów oraz ich demontaż i montaż;
3). posługiwanie się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, narzędziami, materiałami, częściami i podzespołami zamiennymi w sposób wykluczający możliwość pozostawiania obcych przedmiotów na obsługiwanym statku powietrznym lub w jego zespole;
4). utrzymywanie właściwego porządku na stanowisku pracy oraz zachowanie czystości;
5). zachowanie wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
6). dbałość o zdatność statku powietrznego;
7). dokonanie przeglądu po zakończeniu obsługi;
8). dokumentowanie poszczególnych operacji przeglądu lub obsługi oraz wpisywanie poświadczeń obsługi do dokumentów pokładowych statku powietrznego;

Łącznie 48 godz. tj. 6 dni szkolenia;

c). metody szkolenia: dopuszcza się wyłącznie metodę szkolenia stacjonarną;

2. Planowane terminy rozpoczęcia szkoleń:

Aktualna informacja o planowanych terminach dostępna w sekretariacie lotniska Kętrzyn Wilamowo, tel. 89-752 45 21, lub  +48 503 172 816 , email: biuro@lotniskoketrzyn.pl ewentualnie pod mailem: s.tolwinski@investmazury.pl

3. Koszty szkolenia:

1). Szkolenie do św. kw. „MM” z uprawnieniem TM(AG) – 2.400 zł (brutto);
2). Szkolenie do św. kw. „MM” z uprawnieniem TM(A) – 2.400 zł (brutto);
3). Koszt szkolenia nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia, ew. organizacji egzaminu, opłat egzaminacyjnych  i wszelkich opłat na rzecz ULC.

4. Ustalone w pkt. 3. koszty szkolenia przy założeniu co najmniej 4 kursantów - jako minimalnej ilości osób szkolonych na kursie. W sytuacji szkolenia indywidualnego (w mniejszej liczbowo grupie) będzie obowiązywała kalkulacja ceny za szkolenie, stosowna do kosztów zabezpieczenia wykładowców – instruktorów.

5. Warunki przyjęcia kandydatów na szkolenie: Przesłanie formularza zgłoszenia mailem na adres: biuro@lotniskoketrzyn.pl lub faksem na nr 89 752 45 21 lub 89 752 30 31.

6. Szkolenie do świadectwa mechaników będzie realizowane wyłącznie na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez OSL z kandydatem i po wniesieniu ustalonej opłaty.

Uwaga ogólna!

Szkolenie na kursie przygotowującym dla uzyskania  ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI „MM”, mechanika poświadczania obsługi technicznej statków powietrznych … kończy się w OSL Invest Mazury  egzaminem wewnętrznym  i wydaniem ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENI KURSU.

Po uzyskaniu w/w ŚWIADECTWA … oraz po wniesieniu stosownej opłaty  na konto ULC odrębnie za egzamin teoretyczny i/lub praktyczny, absolwent  kursu może:

  • Przystąpić do egzaminu przed dowolnym uprawnionym egzaminatorem ULC  i w dowolnym czasie i uzgodnionym miejscu;
  • Skorzystać z propozycji OSL Invest Mazury  - wskazania egzaminatora , zaproponowanego terminu i miejsca w którym egzaminator przeprowadzi egzamin;
  • Skorzystać z możliwości  zorganizowania egzaminu  państwowego (ULC) na lotnisku Kętrzyn Wilamowo po zakończeniu kursu;
  • Wybór formy przystąpienia do egzaminów  oraz omówienie możliwości i warunków przyjazdu egzaminatora na lotnisko – należy do absolwentów kursu.

W sytuacji decyzji uczestników szkolenia o organizacji egzaminu na terenie lotniska Ketrzyn Wilamowo, OSL Invest Mazury zapewni lokal i statki powietrzne zgodnie z wymaganiami egzaminatora.

Stanisław Tołwiński
Prezes Zarządu – Dyrektor OSL "Invest Mazury"
tel. +48 501 258 134

Głos reprezentanta grupy kursantów- już absolwenta!!!

„Szkolenie u Was (w OSL Invest Mazury) całkowicie przekroczyło nasze oczekiwania. Przede wszystkim instruktorzy/wykładowcy Jerzy i Stefan są wspaniałymi ludźmi o rzadko spotykanej osobowości. Ich przebogate doświadczenie lotnicze sprawiło, że kurs nabrał zupełnie innego wymiaru. Przyjechaliśmy z przeświadczeniem, że wiele już umiemy, ale na miejscu okazało się, że to nie tylko o umiejętności chodzi. Czas mijał nam zbyt szybko, pytań było bardzo wiele, a z lotniska Wilamowo wyganiał nas wieczorem dopiero głód. :) Być może dlatego, że lotnictwo jest dla nas tylko hobby, a nie pracą, więc zupełnie inaczej podchodzimy emocjonalnie do wszystkiego, co nas tu spotkało. W każdym razie zawsze z przyjemnością będziemy do Was zaglądać w przyszłości, jeśli będziemy mogli w czymś przy okazji pomóc - też będzie nam miło…”  - Andrzej Fijołek