... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Informacje dla kandydatów - na operatorów DRONÓW

Komunikat Nr 1/2017
Ośrodka Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury”
z dnia 1 lipca 2017 r.

Podejmując w Ośrodku Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury” od dnia 1 lipca 2017 roku proces edukacji szkoleniowej dla osób zainteresowanych posiadaniem świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) w zakresie uprawnień VLOS niniejszym ustala się:

1. Kierownikiem Organizacyjnym kursów UAVO w OSL „Invest Mazury” jest/będzie instruktor pilot Jerzy Kwieciński, tel. +48 506 113 858 lub 89-752 45 21, e-mail: j.kwiecinski@lotniskoketrzyn.pl

2. Miejscem realizacji szkoleń w odrębnie określonych terminach jest/będzie Lotnisko Ketrzyn Wilamowo. W szczególnych okolicznościach szkolenia na zlecenie instytucji i dla co najmniej 5 osób, mogą być w części teoretycznej realizowane na terenie zaproponowanym przez zleceniodawcę

3. Program szkolenia teoretycznego obejmie 15 godzin wykładów oraz 5 godzin szkolenia praktycznego dla bezzałogowych statków powietrznych do 5 kg lub 8 godzin szkolenia praktycznego dla bezzałogowych statków powietrznych powyżej 5 do 25 kg.

4. Plan szkolenia teoretycznego i praktycznego do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) w zakresie uprawnień VLOS jest/może być elastycznie dostosowywany do możliwości czasowych kursantów.

5. Cennik szkoleń na świadectwo kwalifikacji personelu lotniczego UAVO uprawnień do lotów w zasięgu wzroku (VLOS) organizowanych przez OSL Invest Mazury, na lotnisku EPKE Kętrzyn Wilamowo (EPKE), za:

a/. Szkolenie teoretyczne przygotowujące do egzaminu państwowego teoretycznego na świadectwo kwalifikacji personelu lotniczego UAVO, które zawiera pełny kurs teoretyczny, zgodny z wymogami ULC, przygotowujący kandydata do egzaminu państwowego teoretycznego, w cenie - 1000 PLN brutto.

b/. Szkolenie praktyczne - przygotowujące do egzaminu państwowego praktycznego na świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO w zakresie zgodnym z wymogami ULC: Opłata za szkolenie praktyczne wynosi:
* 750 zł brutto na statku powietrznym OSL o masie startowej do 5 kg lub 500 zł brutto na statku powietrznym kandydata;
* 1200 zł brutto na statku powietrznym OSL o masie startowej od 5 do 25 kg lub 800 zł brutto na statku powietrznym kandydata.

6. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest wniesienie przez kandydata opłaty za szkolenie w formie przelewu: na rachunek bankowy Invest Mazury Sp. z o.o. z siedzibą ul. Olsztyńska 15 A, 11-500 Giżycko,
w BGŻ O/Giżycko nr 36 2030 0045 1110 0000 0074 8200
z podaniem w przelewie imienia i nazwiska Kandydata oraz wpisaniem w treści przelewu „za szkolenie do UAVO";
lub
gotówką w kasie fiskalnej OSL „Invest Mazury” na lotnisku Ketrzyn Wilamowo, przed rozpoczęciem szkolenia, nie póżniej niż w dniu rozpoczęcia szkolenia.

7. Terminy szkoleń inicjowane przez zleceniodawców lub ustalane na wniosek Kierownika Kursów w OSL „Invest Mazury” będą publikowane na stronach: ww.lotniskoketrzyn.pl, www.investmazury.pl

Niniejsze regulacje obowiązują od 1 lipa 2017r.

Stanisław Tołwiński
Dyrektor OSL „Invest Mazury”