... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Informacje dla kandydatów - na pilotów ULM

3xtrm 450 Ultra

Organizator szkolenia:
Ośrodek Szkolenia Lotniczego "Invest Mazury" & "Ośrodek LotNiK", w ścisłym porozumieniu i współpracy z Aeroklubem Krainy Jezior.

Miejsce Szkolenia:
Lotnisko Kętrzyn Wilamowo (EPKE)

Samolot (na którym jest/będzie prowadzone szkolenie):
AEROPRAKT & 3Xtrim - znakomite, sprawdzone w wieloletniej eksploatacji, bezpieczne i przyjazne w pilotażu.

Kadra kierująca realizacja szkolenia - instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem:
Jerzy Kwieciński - nalot na samolotach 10 000 godzin w tym ponad 2 tys. jako instruktor
Stefan Weker - kilkadziesiąt lat praktyki instruktorskiej, nalot na samolotach 6 650 godzin

Koszty szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji Pilota ULM:
1. Szkolenie teoretyczne prowadzone przez OSL "Invest Mazury" : 1200 zł + obowiązujący VAT
2. Szkolenie praktyczne dla osób mających świadectwo ukończenia kursu teoretycznego prowadzone przez "Ośrodek LotNiK" : według nowych wymagań zaplanowano podstawowe na 28 godzin będzie kosztowało tylko 16.800,00 (brutto).

Oferowane prze OSL „Invest Mazury” oraz "Ośrodek LotNiK" szkolenie przez bardzo doświadczoną kadrę, na dobrej klasy samolotach ultralekkich, na lotnisku o znakomitych drogach startowych i bezpiecznych w rejonie warunkach operacyjnych, jest najtańszym szkoleniem w Polsce.

OSL „Invest Mazury” dla ułatwienia decyzji osobom rozważającym zgłoszenie się na kurs w celu nabycia św. kw. pilota samolotów ULM może zapewnić wykonanie lotu lub lotów zapoznawczych wg zasad odrębnie określonych.

Zainteresowanym pomagamy w zapewnieniu różnych form zakwaterowania - adekwatnych do indywidualnego budżetu i oceny oczekiwanej wygody.

Istnieje również możliwość szkolenia w formie weekendowej lub w ramach zaaranżowanych przez OSL "wczasów lotniczych". Zainteresowani piloci mogą być przeszkoleni na tym 3Xtrim i AEROPRAKTA ale i mogą mieć wokonanie indywidualne KTP.

O wyjątkowej atmosferze szkolenia i kompetencjach kadry szkolącej można się przekonać poznając opinię - referencje już wielu pilotów wyszkolonych w OSL "Invest Mazury".

Warunki przyjęcia kandydatów na szkolenie:
Przesłanie formularza zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej - mailem na adres: biuro@lotniskoketrzyn.pl lub faksem na nr 89 752 45 21 lub 89 752 30 31
Zawarcie umowy na szkolenie teoretyczne w Ośrodku Szkolenia Lotniczego "invest Mazury" będzie potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie.

Stanisław Tołwiński
Prezes Zarządu – Dyrektor OSL "Invest Mazury"
tel. +48 501 258 134