... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Kronika szkolenia

Szkolenie operatorów DRONÓW

Coraz częściej widać latające bezzałogowce, obsługiwane przez amatorów pewnej formy "zabawy" dla własnej przyjemności. Jednak jak się już dało zauważyć, bezzałogowe statki powietrzne są coraz częściej wykorzystywane do świadczenia różnych usług. A wtedy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) należy posiadać Świadectwo Kwalifikacji Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego. Doceniają ten problem, z inicjatywy Aeroklubu Krainy (...)

2014-11-16

Szkolenie operatorów dronów

W weekend 4-5 pażdziernika na lotnisku Kętrzyn Wilamowo rozpoczęto szkolenie TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI OPERATORA BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO "UAVO" z uprawnieniem podstawowym VLOS – loty w zasięgu wzroku oraz dodatkowym "uprawnieniem na kategorię statku powietrznego". Pierwszy skład kursantów to członkowie Aeroklubu Krainy Jezior, wolontariusze wspierający AKJ w organizowanych imprezach publicznych oraz (...)

2014-10-05

Z inicjatywy Ośrodka Szkolenia Lotniczego "Invest Mazury" funkcjonującego i szkolącego pilotów samolotów ultralekkich na lotnisku w Kętrzynie, powstała propozycja bardzo atrakcyjnego kredytu. Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku doceniając nasze argumenty o potrzebie stworzenia linii kredytowej dla szkolenia lotniczego przygotował bardzo atrakcyjną propozycję. A oto szczegóły! Oprocentowanie 7% (jest to na dzień dzisiejszy najniższe (...)

2014-07-29

W wyniku rozszerzenia zakresu działalności OSL "Invest Mazury" na podstawie decyzji ULC z dnia 30.03.2014 zostały przeprowadzone na naszym lotnisku dwa kursy na świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi (MM) - szkolenie teoretyczne i praktyczne. Kurs do uprawnienia mechanika samolotu ultralekkiego TM(A) został przeprowadzony w dniach od 17.05. do 15.06.2014 i ukończony pozytywnie przez cztery (...)

2014-07-20

Virus SW 100

W tegorocznych mazurskich pokazach lotniczych liczną reprezentację stanowiły samoloty ultralekkie . W mojej ocenie jest to wynik innej formy praktycznej realizacji marzeń wielu lotniczych pasjonatów. Na takie zainteresowanie składa się wiele aspektów (koszty szkolenia, koszty eksploatacji i wiele prostszych procedur) powodujących narastające zainteresowanie tą formą lotniczych możliwości. Znakomicie to już zostało sprawdzone (...)

2013-08-23

Już pierwsi absolwenci OLS „Invest Mazury” po pozytywnym egzaminie do świadectwa kwalifikacji pilota ultralekkiego UACP. Andrzej Barczak i Maciej Tabuła po wymagających – wielogodzinnych procedurach egzaminacyjnych przed egzaminatorem ULC – Panem Bogdanem Kozłowskim, w dniu 19 sierpnia wykazali się wystarczająco wysokimi kwalifikacjami by uzyskać dobrą ocenę egzaminatora. Teraz Andrzejowi i Maciejowi (...)

2013-08-20

Decyzją Dyrektora OSL „Invest Mazury” zostały uregulowane zasady  eksploatacji  samolotu 3Xtrim 450 ULTRA  o znakach rejestracyjnych SP-SKTS oraz  ceny dla jego użytkowania szkoleniowego, turystycznego i rekreacyjnego – samolotem zaopatrzonym w paliwo PB 95 oraz wymagany instrukcją silnika  olej: 1.W okresie szkolenia pilotów samolotów ultralekkich do świadectwa UACP i przeszkalania pilotów z uprawnieniami na typ (...)

2013-08-19

samolot ultralekki

Równolegle ze szkoleniem do świadectwa kwalifikacji, Ośrodek prowadzi przeszkolenie pilotów posiadających licencję PPL (A) lub wyższe ale i posiadających  świadectwo kwalifikacji na samoloty ultralekkie , na samolocie 3Xtrim.  Po przeszkoleniu i wpisaniu do książki pilota uprawnień na samolot 3Xtrim osoba przeszkolona zostaje upoważnia  do wykorzystywania samolotu Ośrodka do lotów rekreacyjnych po bardzo atrakcyjnych (...)

2013-08-06

Wobec wejścia w życie nowych regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia MTBiGM z dnia 7 czerwca 2013 a dotyczących szkolenia pilotów samolotów ultralekkich , OSL „Invest Mazury” przedłożył do akceptacji ULC program autorski , dostosowany do nowych wymogów prawnych. Pismem z dnia 29 lipca 2013 roku zostaliśmy7 powiadomieni  o uzgodnieniu i zatwierdzeniu  „Program Szkolenia do świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotów Ultralekkich(UACP) (...)

2013-08-06

Z osób które rozpoczęły szkolenie praktyczne do świadectwa pilota samolotów ultralekkich, pełen program szkolenia do uprawnień UACP zrealizowali: Andrzej Barczak i Maciej Tabuła , w wyniku czego otrzymali  zaświadczenie  wystawione przez Stefana Wekera  (instruktora pilotów ale i kierownika szkolenia) upoważniające do zgłoszenia się na egzamin przed egzaminatorem ULC. Trzymamy kciuki za jak najlepsze (...)

2013-07-30

Pierwsza grup kandydatów na pilotów samolotów ultralekkich zakończyła etap szkolenia teoretycznego. Zaświadczenia o odbyciu kursu teoretycznego do świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich (UACP) otrzymali: Andrzej Barczak, Dariusz Gajownik i Grzegorz Subocz. Teraz czas na dalszy etap przybliżania się do uzyskania wymarzonych kwalifikacji pilota. A więc szkolenie praktyczne na samolocie 3Xtrim! Doceniając (...)

2013-05-16

W dniu 27 kwietnia rozpoczęto szkolenie teoretyczne kandydatów na pilotów samolotów ultralekkich. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu Wieży Kontroli Lotów lotniska Kętrzyn Wilamowo, w każdą sobotę i niedzielę od godziny 10-tej. Zainteresowani szkoleniem dla uzyskania kwalifikacji pilota ULM po nawiązaniu kontaktu z lotniskiem na e-mail: wilamowo@lotniskoketrzyn.pl lub telefonicznie na nr +48 503 172 835 lub (...)

2013-04-30

W dniu 5 kwietnia 2013 r. o godzinie 17 00 odbędzie się na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, organizowane przez zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Ośrodek Szkolenia Lotniczego "INVEST MAZURY" zebranie informacyjno-organizacyjne dla kandydatów na szkolenie teoretyczne do uprawnień pilota samolotów ULM. W programie również przewidziana jest prezentacja samolotu 3Xtrim o znakach rejestracyjnych SP-SKTS, na którym (...)

2013-03-23