... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

O firmie

Spółka funkcjonująca pod firmą Invest Mazury Sp. z o.o. została zawiązana 19 grudnia 1989 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Aktualnie w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000203109, posiada REGON: 005402335 oraz NIP: 8451662463

Od połączenia - przejęcia Korporacji TIGOR SA w 2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 258.500,00 zł i jest podzielony na 10.700 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Głównymi udziałowcami są:
Consor & Brokers Sp. z o.o. - 2.513 udziałów o łącznej wartości 125.650,00 zł
Stanisław Tołwiński - 1.107 udziałów o łącznej wartości 55.350,00 zł
Ryszard Karger - 776 udziałów o łącznej wartości 38.300,00 zł
Jadwiga Opara - 533 udziałów o łącznej wartości 26.650,00 zł

Zarząd
Prezes Zarządu - Stanisław Tołwiński