... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Podsumowanie działalności szkoleniowej w sezonie 2016

1) szkolenie UACP. W tym roku wyszkoliło się najwięcej kandydatów na pilotów samolotów ULM. Jeden ze szkolonych (z dalekich stron) realizował swoją edukację pilotowania w formie "wczasów lotniczych". Zawsze było bezpieczne i na wysokim poziomie. Wszyscy przystępujący do egzaminu państwowego zdawali bez poprawek. Jest powszechnie znana b. pozytywna opinia wymagającego egzaminatora Pana Bogdana Kozłowskiego. Ten pozim i efekt końcowy,to zasługa pracy i doświadczenia Stefana Wekera, instruktora solidnego, szkolącego wydajnie i bezpiecznie.

Tu jeszcze warto dodać, że nauczanie u nas jest połączone z "wychowaniem" czyli wyrabianie poczucia dyscypliny lotniczej, tworzenie przyjacielskiej atmosfery wiążącej uczniów pilotów jako członków lotniczej rodziny. Daje to chęci do dalszego latania, a nawet zakupu własnego samolotu. Osoby te są dobrą  wizytówką i na pewno będą propagatorami naszego Ośrodka w następnym sezonie. Ich opinie powinno sie również opublokowac w innej zakładce.

2) szkolenie do UAVO. Odbywało się na zasadach starych przepisów, czyli w sytuacji, gdy do egzaminu można było przystępować bez kursu. (dozwolone samokształcenie) Nie wydawaliśmy zaświadczeń (nie było takiego wymogu) ukończenia szkolenia, czyli szkolenie było w zasadzie dowolne byleby szkoleni zaliczyli egzamin państwowy. Skuteczność tego szkolenia była bardzo wysoka.

3) szkolenie mechaników do św. kw. MM. W tym roku z braku kandydatów nie było tego rodzaju szkolenia w br., bo pewnie nie było wystarczającej informacji o takiej możliwości. Warto więc pomyśleć o lepszej reklamie - promocji na sezon 2017.

4) szkolenie do świadectwa radiotelefonisty Powstało zapotrzebowanie na szkolenie radiotelefonisty głównie operatorów DRONÓW w służbie lotniczej, do obsługi radiostacji naziemnej, które ukończyło 4 osoby. Niewielki osobowo kurs był dość sympatycznym doświadczeniem w OSL. Zostały opracowane materiały szkoleniowe, zatem i ten rodzaj szkolenia warto upowszechnić w internecie i innych formach promocji.

Ponieważ powstają prywatne lotniska i na pewno ich właściciele będą chcieli mieć uprawnienie do obsługi radiostacji lotniskowej, więc warto dotrzeć do nich z ofertą OSL "Invest Mazury".

Uwagi końcowe.
1. Należy rozważyć zakup kolejnych samolotów najlepiej sprawdzających się w działalności szkoleniowej. Bardzo wysoko ocenia się pod tym względem samolot 3Xtrim. Bezpieczny i łatwy w pilotowaniu zyskał sympatie i uznanie ekipy szkoleniowej.
2. Istnieje potrzeba szerszej informacji o różnych możliwościach jak i warunkach szkolenia w OSL "Invest Mazury". Należy jak najwcześniej położyć większy nacisk na promocję naszego szkolenia i kompletację nowych kursantów.

instr.pil. Jerzy Kwieciński
Koordynator Szkolenia

6.12.2016 r.