... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Szkolenia usankcjonowane nowym wpisem do rejestru ULC

Szkolenie VLOS (w zasięgu wzroku) i BVLOS (poza zasięgiem wzroku) oraz INS (do uprawnień instruktora UAVO) usankcjonowane nowym wpisem do rejestru ULC.

ULC doceniając dorobek szkoleniowy OSL "Invest Mazury" oraz przedstawione przez nas warunki realizacji szkolenia do uprawnień VLOS i BVLOS operatorów bezzałogowych statków powietrznych, dokonał rozszerzenia zakresu wpis OSL w... REJESTRZE PODMIOTÓW SZKOLACYCH.

Nowym i bardzo istotnym dla nas rozszerzeniem jest uprawnienie do szkolenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych w warunkach lotów poza zasięgiem wzroku oraz do szkolenia instruktorów UAVO.

Aktualne ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW SZKOLACYCH "INVEST MAZURY" Sp. z o.o. Nr 83RPS -11/2012/2 z dnia 05.11.2015 r. publikujemy w zakładce "Zaświadczenia ..."

Wszystkim zainteresowanym nabyciem uprawnień VLOS lub BVLOS rekomendujemy kontakt mailowy do zgłoszenia zainteresowania lub gotowości uzgodnienia terminu oraz warunków realizacji wybranego rodzaju szkolenia.

30-11-2015r.