... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Zaświadczenia o rejestracji OSL „Invest Mazury”

Zaświadczenia ULC o rejestracji i zakresie uprawnień OSL „Invest Mazury”

Zaświadczenie o wpisaniu OSL „Invest Mazury” do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wpis OSL „Invest Mazury” do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy