... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...


Przesłanie... kierownictwa spółki Invest Mazury!!!

Zapraszając do dokładniejszego poznania naszej firmy oraz oferty w zakresie zarządzania inwestycjami, wyborem nieruchomości, doradztwa - consultingu , szkolenia pilotów i mechaników samolotów ultralekkich jak i operatorów bezzałogowych statków powietrznych, chcielibyśmy zainteresować swoimi możliwościami zapewniając o partnerstwie i rzetelności we współpracy.

W zakładkach naszego portalu prezentujemy wiele szczegółowych informacji dotyczących rozwinięcia naszej oferty. Może będą pomocne w dalszym rozważaniu podjęcia z nami współpracy?

Witając na naszym portalu, chciałbym zachęcić do innego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość Krainy Wielkich Jezior Mazurskich przez pewne refleksje społeczno - gospodarcze a może i nietypową filozofie pragmatyzmu.

Co mam na myśli? Co istotnie uwzględniamy w rozważaniach o naszych dalszych planach, o Krainie Wielkich Jezior Mazurskich?

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zyskaliśmy w Polsce wielką nadzieję. Demokracja, samorządność i gospodarka rynkowa zdawały się idealnymi kluczami do lepszej przyszłości m.in. takiego regionu obdarzonego wyjątkowym naturalnym potencjałem jak Warmia i Mazury.

Wszyscy byliśmy przekonani, że przyszłość Mazur to ich naturalne, krajobrazowe walory predestynujące do rozwoju turystyki. Dlatego większość inicjatyw dotyczyła działań proekologicznych i rozbudowy infrastruktury turystycznej. Niestety za mało przeciwdziałano postępującemu upadkowi miejscowego przemysłu i likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, zapominając zupełnie o czynniku ludzkim – który zawsze winien być najważniejszy!

Po 25-ciu latach zdobyte przez nas doświadczenia i mądrość smakują gorzko. Samorządy wobec nikłych dochodów własnych, budżetach opartych w znacznej mierze na subwencyjno-dotacyjnym rozdzielniku, ograniczają się do zaspokajania podstawowych potrzeb lokalnych społeczności, nie znajdując przestrzeni na realizację szerszych wizji rozwoju. Najwyższe w kraju bezrobocie, szczególnie w trudnych do restrukturyzacji środowiskach wiejskich w tym popegeerowskich, katastrofalnie zaniża materialny status ludności, co w konsekwencji ogranicza również rozwój handlu i usług. Turystyka w dotychczasowej formie i zakresie - uzależniona od krótkiego sezonu i warunków pogodowych, jak również dynamicznej konkurencji krajów śródziemnomorskich - nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Najgroźniejszym jednak ze zjawisk ostatnich lat na Mazurach jest migracja ludności (również w znacznej ilości za granicę), za pracą i nadzieją na lepsze życie.

W poszukiwaniu pracy i możliwości samorealizacji, zniechęceni brakiem jakichkolwiek perspektyw, wyjeżdżają stąd najbardziej wartościowi, przeważnie młodzi ludzie. Ogołacany coraz bardziej z tego dynamicznego, ludzkiego potencjału region będzie zapadał się w coraz większą peryferyjność.

Być może banałem trąci stwierdzenie, iż tylko my sami jesteśmy zdolni odmienić swój los, ale właśnie na takiej banalnej prawdzie oparta jest idea funkcjonowania społeczeństwa Mazur, tworzonych na nowych zasadach i nowych dynamicznie rozwijających się podmiotach gospodarczych.

Społeczeństwa, które jest dumne ze swego miejsca na ziemi i które wspólnie, mądrze i konsekwentnie buduje swoją przyszłość. Nie ma gotowych i prostych recept na sukces. Przy całym szacunku dla twórców „Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego" jest to jedynie dokument wyznaczający bardzo ogólne kierunki, mocno podtrzymywany unijnymi nadziejami.

Lokalnej strategii rozwoju potrzebuje każda gmina, miasto i powiat. I nie powinny one powstawać na zlecenie w naukowych pracowniach i urzędniczych gabinetach, lecz bardziej wynikać ze społecznej dyskusji ale i przy intensywnej aktywności nowocześnie zorganizowanych podmiotów gospodarczych.

Najlepszymi ekspertami w naszych sprawach muszą - powinni być lokalni przedsiębiorcy i kierownictwa firm którym wizja pięknej Krainy Wielkich Jezior Mazurskich , wizja Mazur na miarę oczekiwań jak i niewątpliwych potrzeb XXI wieku jest celem nadrzędnym.

A więc z powyższych powodów dla kierownictwa Invest Mazury, pomyślność i rozwój Mazur – jest stałym wyzwaniem!!!

Zapraszamy do współpracy i wspólnego z Invest Mazury realizowania celów społeczno – gospodarczych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich!!!

Jesteśmy i będziemy zawsze, do dyspozycji!
Stanisław Tołwiński
Prezes Zarządu