... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

O firmie

Spółka funkcjonująca pod firmą Invest Mazury Sp. z o.o. została zawiązana 19 grudnia 1989 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Aktualnie w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000203109, posiada REGON: 005402335 oraz NIP: 8451662463

Od połączenia - przejęcia Korporacji TIGOR SA w 2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 258.500,00 zł i jest podzielony na 5.170 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Głównymi udziałowcami są:
Consor & Brokers Sp. z o.o. - 2.513 udziałów o łącznej wartości 125.650,00 zł
Stanisław Tołwiński - 1.883 udziałów o łącznej wartości 93.650,00 zł
Jadwiga Opara - 533 udziałów o łącznej wartości 26.650,00 zł
Robert Smolanka - 1 udział o wartości 50,00 zł

W/w stan wspólników wynika z faktu podjęcia Uchwał od Nr 1 do Nr 29 przez Zarząd Invest Mazury Sp. z o.o. z dnia 3 stycznia 2014 roku którymi umorzono 250 sztuk udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 12.500,00 zł.

Zarząd
Prezes Zarządu - Stanisław Tołwiński