... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Informacje o szkoleniu na radiooperatorów w służbie lotniczej

INVEST MAZURY Sp. z o.o.
OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO
11-500 GIŻYCKO, ul. Olsztyńska 15

OGŁASZA PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE ŚWIADECTWA OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SLUŻBIE RADIOKOMUNIKACJNEJ LOTNICZEJ

1. Cel szkolenia
Ośrodek Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury” w trosce o bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych, planuje przeprowadzenie wymaganego szkolenia w celu uzyskania:
1) przez pilotów motolotni i paralotni, którzy nie mają prawa korzystać z łączności radiowej z braku posiadania stosownych uprawnień - świadectwa ogólnego operatora urządzeń radiowych, uprawniającego do posługiwania się radiostacją z pokładu statku powietrznego
2) dla kierowników startu, kierowników lotów i skoków spadochronowych, wyciągarkowych, kierowców pojazdów poruszających się po lotnisku i innych osób chcących posiadać świadectwo operatora stacji lotniskowej.

Szkolenie realizowane na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo w terminie uzgodnionym z kandydatami po otrzymaniu minimum 4 zgłoszeń.

2. Uczestnikami szkolenia mogą być kandydaci spełniający następujące warunki:
1) na świadectwo ogólne operatora – posiadanie świadectwa kwalifikacji pilota motolotni lub paralotni;
2) na świadectwo stacji lotniskowej – brak określonych warunków;

3. Program szkolenia
A) szkolenie teoretyczne – wykaz przedmiotów w łącznym czasie 15 godz.
1) przepisy lotnicze w tym: 4 godz.
- Regulamin radiokomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego - ITU;
- Załącznik 10 do Konwencji Chicagowskiej z 7 grudnia 1944 r.
- Doc 9432 ICAO Podręcznik radiotelefonicznej frazeologii lotniczej;
2) ogólna budowa i zasada działania urządzeń radiotelefonicznych; 3 godz.
3) podstawowe zasady radiotelefonii; 4 godz.
4) procedury łączności radiotelefonicznej; 4 godz.

B) szkolenie praktyczne 10 godzin
1) praktyczna obsługa dostępnych urządzeń radiotechnicznych w służbie ruchomej lotniczej;
- zapoznanie się z elementami manipulatora
- włączenie, regulacja głośności, wyłączenie
- zmiany częstotliwości roboczych
2) zasady nadawania i odbioru
3) ćwiczenia w praktycznym prowadzeniu korespondencji z zastosowaniem frazeologii lotniczej;

4. Opłata za szkolenie na zrealizowanym kursie
Wynosi 800 zł.(brutto) i obejmuje: (przy założeniu co najmniej 4 kursantów) w tym:
1) szkolenie teoretyczne prowadzone metodą stacjonarną w ilości 15 godzin oraz komplet materiałów szkoleniowych w formie papierowej;
2) szkolenie praktyczne w ilości 10 godzin.
3) przygotowanie do egzaminu państwowego w wymiarze 6 godzin ćwiczeń i odpowiedzi na pytania egzaminacyjne;

5. Warunki przyjęcia kandydatów na szkolenie:

  • Przesłanie formularza zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres: biuro@lotniskoketrzyn.pl lub faksem na nr 89 752 45 21 lub 89 752 30 31;
  • Po otrzymaniu zgłoszenia OSL prześle formularz umowy, którą po podpisaniu prosimy odesłać na adres oraz metodą określoną dla zgłoszenia.
  • Zawarcie umowy będzie potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie oraz podstawą do rozpoczęcia ustaleń odnośnie terminu rozpoczęcia kursu.

Stanisław Tołwiński
Prezes Zarządu – Dyrektor OSL "Invest Mazury"
tel. +48 501 258 134

Mazury, 31.03.2020r.

Krótki meldunek absolwenta kursu!

„Kurs radiooperatora, w którym braliśmy udział na początku czerwca został ukończony sukcesem na egzaminie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego za pierwszym podejściem w dniu dzisiejszym”.

„Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za rzetelne przekazanie nam wiedzy zapewniającej pełen sukces”.

Sławomir Tarasiński – WZL Nr 2 S.A.