... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Ogłoszenia - Komunikaty

1.12.2021) Po wielu zabiegach i kłopotach z prawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania dla wyłącznie internetowego składania wniosków pod decyzję  KRS, osiągnęliśmy sukces . Po wielu miesiącach zapadła decyzja formalno-prawna  akceptująca połączenie spółek Cenzor & Brokers Sp z o.o. i  Invest Mazury Sp. z o.o.

Poniżej publikujemy pismo Prezesa Zarządu Invest Mazury Sp. z o.o. komunikując o przejęciu całego majątku Consor & Brokers Sp. z o.o.

 

(30.04.2021) Do publicznej wiadomości niniejszym podajemy - zamieszczamy poniżej najważniejsze przygotowane opracowania zapowiadające zamiar połączenia się spółek Invest Mazury Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz Consor & Brokers Sp. z o.o. (jako spółka przejmowana).

Poniżej zawartość - treści załączników planu połączenia

(2.02.2021) Komunikat  Zarządu Invest Mazury Sp. z o.o.

Zarząd Invest Mazury Sp. z o.o. w porozumieniu z Zarządem Consor & Brokers Sp. z o.o. zawiadamia wszystkich partnerów, wierzycieli i wspólników w/w spółek o przygotowywaniu „Planu Połączenia” w 2021 roku w/w spółek.

Przygotowany i zaakceptowany przez Zarządy w/w Spółek „Plan Połączenia” będzie ogłoszony na portalu internetowym www.investmazury.pl  

Mający powiązania biznesowe z w/w Spółkami oraz udziałowcy –wspólnicy  mogą kierować  zapytania oraz uwagi lub roszczenia  na adresy Zarządów:

  • Consor & Brokers Sp. z o.o. ,  z siedzibą : Plac J.H.Dąbrowskiego 1 , 00-057 Warszawa, lub na mail: consor@lotniskoketrzyn.pl  ew. port@lotniskoketrzyn.pl ;
  • Invest Mazury Sp. z o.o. , z siedzibą : ul. Olsztyńska 15A, 11-500 Giżycko lub na  mail s.tolwinski@investmazury.pl

Wszelki podejmowane działania przygotowawcze do połączenia będą uwzględniały wymogi prawne wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych.

W imieniu Zarządów w/w Spółek:

Stanisław Tołwiński
Prezes Zarządu Invest Mazury Sp. z o.o.