... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Prezentacje multimedialne

Jako jeden z przykładów twórczej aktywności eksperckiej m.in. Prezesa Zarządu Invest Mazury Sp. z o.o., szczególnie ukierunkowanej na publiczną inspirację wywołującą ponowne rozważania o możliwościach komunikacji lotniczej Mazur ze światem i świata z Mazurami (bo w okresie administracyjnej przynależności do Prus Wsch. było to intensywnie wykorzystywane), zostają zamieszczone niektóre prezentacje, wcześniej eksponowane publicznie.

Naczelnym przesłaniem m.in. tych prezentacji jest powrót do idei "Lotniczych Mazur", kiedy to w pierwszej połowie XX wieku bardzo dynamicznie rozwijające się lotniska, lądowiska i miejsca przystosowanych do startów oraz lądowań - służyły rozwojowi społeczno - gospodarczemu, aktywizacji turystycznej i ułatwieniom komunikacyjnym.

Zamieszczone prezentacje nie wyczerpują wszechstronnie poruszonych zagadnień ale mają stać się przyczynkiem do rozumienia potrzeby tworzenia warunków otwarcia inwestycyjnego i turystycznego Mazur z wykorzystaniem możliwości lotniczej komunikacji.

Lotnicze Mazury dawniej i w XXI w. - Prezentacja na spotkania promujące tradycje i znaczenie lotniczych inicjatyw w Krainie Jezior Mazurskich - październik/listopad 2014
Zobacz prezentację (pdf)

Lotniska lokalne w okolicach Ełku - Ełk, 10 czerwca 2014
Zobacz prezentację (pdf)

Sposób na turystykę XXI - Ełk 2012
Zobacz prezentację (pdf)

Rozważania o możliwościach lotniska Kętrzyn Wilamowo - 2011
Zobacz prezentację (pdf)

Znaczenie imprez lotniczych dla Mazur - 2011r.
Zobacz prezentację (pdf)

Lotniska i lądowiska Warmii i Mazur szansą rozwoju nowej formy turystyki lotniczej - Konferencja: Turystyka Lotnicza - możliwości i perspektywy - 17.12.2010
Zobacz prezentację (pdf)

Rajdy po lotniskach Litwy oraz Warmii i Mazur - korzyści dla rozwoju turystyki lotniczej w obydwu krajach. Konferencja - Problemy i Perspektywy Turystyki Lotniczej - Kowno - 16.11.2010 oraz w Kętrzynie 12.12.2010
Zobacz prezentację (pdf)

Mała turystyka lotnicza – pojęcia i praktyczne wskazówki inicjowania oraz promowania nowego produktu turystycznego. Konferencja: Turystyka Lotnicza- możliwości i perspektywy - Kętrzyn, 17.12.2010
Zobacz prezentację (pdf)

Lotnictwo - sposób na turystykę XXI w. - Konferencja: Turystyka Lotnicza - możliwości i perspektywy – Kętrzyn, 17.12.2010
Zobacz prezentację (pdf)

Infrastruktura lotnicza północno-wschodniej Polski pod względem wykorzystania jej w rozwoju turystyki lotniczej i możliwości rozwoju turystyki lotniczej Warmii i Mazur - Mariampol 16.07.2010
Zobacz prezentację (pdf)

Znaczenie imprez lotniczych dla Kętrzyna i Regionu - 2009r.
Zobacz prezentację (pdf)

Infrastruktura lotnicza szansą rozwoju gospodarczego i społecznego MAZUR - Konferencja robocza Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – Lokalna Grupa Działania (LGD 9) - Sułkowo k/Bisztynka, 26-27 marca 2008
Zobacz prezentację (pdf)

Na Mazury samolotem - szybciej i taniej - Polska Rada Biznesu - Warszawa,16.10.2007
Zobacz prezentację (pdf)